Home
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Giới thiệu chung
    • Công ty TNHH Phương Đông Hạ Long

    • Khởi nghiệp từ ngày 26/3/1997. Qua 16 năm kinh doanh Công ty TNHH Phương Đông Hạ Long đã trưởng thành và đã thành lập 2 công ty, 5 cửa hàng trực thuộc và hơn 80 cán bộ công nhân viên


I. CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG HẠ LONG

1, CỬA HÀNG VĂN HÓA PHẨM - IN PHƯƠNG ĐÔNG

3, XƯỞNG IN

II. CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO PHƯƠNG ĐÔNG HẠ LONG

1, CỬA HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG 1

2, XƯỞNG SẢN XUẤT

III. CỬA HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG CẨM PHẢ

1, CỬA HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG CẨM PHẢ

2, XƯỞNG IN

 

Pano 3 mặt xã hội hoá cho thuê